مدلسازی نفوذ و انتقال جرم در مخازن شکافدار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 963

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OCONF01_010

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

معمولا برای حفظ فشار مخزن و افزایش تولید نفت به مخازن شکافدار گاز تزریق می شود. در هنگام تزریق گاز، تولید نفت نتیجهترکیبی از مکانیزم های جا به جایی همرفتی، استخراج توسط نفوذ مولکولی، ریزش ثقلی، نیروی مویینگی و حجیم شدن نفت است. معمولا مکانیزم عمده تولید ریزش ثقلی است و در بیشتر موارد نقش نفوذ مولکولی ناچیز است. در بعضی موارد مثل تراوایی پایین ماتریکس، اندازه کوچک بلوک ماتریکس و فشار مویینگی زیاد، پدیده نفوذ مکانیزم عمده تولید است. انتقال جرم نفوذی به ماهیت گاز تزریقی، ترکیب اجزای سیال درون ماتریک، دانسیته شکاف مخزن، دبی تزریق گاز، هندسه بلوک ماتریک و وجود یا عدم وجود آب در درون ماتریکس بستگی دارد.در این تحقیق از مدل یک بعدی ریاضی (1994) برای شبیه سازی نفوذ جرمی در مخازن شکافدار استفاده شده است. اندازه های مدلتغییر داده شده و با مدل اصلی مقایسه شده است. همچنین اثر تغییرات فشار و دما بر کسرهای مولی و ضرایب نفوذ بررسی شده است.

نویسندگان

آی سودا فرهادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

علی محبی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

عطاالله سلطانی گوهرریزی

استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی