تاثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

349

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF08_194

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

محقق در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در گام نخست؛ تعداد 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک قلمروی زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به استخراج داده های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. پس از گذر از مراحل یاد شده؛ این نتیجه حاصل شد که وجود واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی؛ بر کیفیت گزارشگری مالی، تاثیر مثبت و معنادار و بر حق الزحمه حسابرسی؛ تاثیر منفی و معناداری دارد. اما از نظر آماری؛ تاثیر تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی، معنادار نبود.

نویسندگان

کیومرثبیگلر
کیومرث بیگلر

گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

مرضیهعزیزی
مرضیه عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران