بررسی و تحلیل خوانایی محتوای کتاب بخوانیم پایه ششم ابتدایی بر مبنای کارن گلانز و طبقه بندی بلوم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON08_029

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی خوانایی محتوای کتاب بخوانیم پایه ششم ابتدایی و تحلیل پرسش های آن برمبنای طبقه بندی بلوم انجام شد. جامعه پژوهش کلیه دروس کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم سال تحصیلی 95-1394 بود. برای بررسی میزان خوانایی، نمونه پژوهش سه درس 6، 11 و 17 به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. واحد تحلیل در قسمت بررسی کتاب از طریق فرمول های خوانایی کلمه کارن گلانز 1990، و در قسمت تحلیل بر مبنای طبقه بندی بلومی، جمله بود. در قسمت تحلیل پرسش های این کتاب، تمام پرسش های موجود در طبقه بندی بلوم جای دهی شد تا میزان توجه پرسش ها به هر طبقه تحلیل شوند. نتایج تحلیل محتوای خوانداری کارن گلانز نشان داد که کتاب بخوانیم ششم از سطح خوانایی خوبی برخوردار است. همچنین در تحلیل پرسش های آن مشخص شد که حیطه دانش سوالات بیشتر، در صورتی که حیطه درک و فهم، کاربرد، تجزیه تحلیل توازن مطلوبی برقرار است و سوالات موجود در حیطه ی ارزشیابی و ترکیب با داشتن سوالات کم و حیطه دانش با سوالات حداکثری توازن موجود را برقرار نکرده اند.

کلیدواژه ها:

میزان خوانایی ، تحلیل پرسش ، طبقه بندی بلوم ، کتاب بخوانیم پایه ششم

نویسندگان

محمدرضا قادری گسک

دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز

رحمت اله مرزوقی

استاد دانشگاه شیراز