بررسی رابطه بین تنوع درآمد و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMRH01_042

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین تنوع درآمد و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 تشکیل می دهند که تعداد 15 بانک در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی بانک ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین اندازه بانک و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین بین حقوق صاحبان سهام و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه وجود داشته است.

نویسندگان

مجتبی احسانی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی فروردین

مریم عارفی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی موسسه آموزش عالی فروردین