تحلیل آماری نیاز بکارگیری مرکز فناوری اطلاعات با تاکید برویکرد شهرالکترونیک درتهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMRH01_011

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اصلی ترین ابزارهای تحول و توسعه جوامع محسوب می شود و شهر الکترونیک حاصل توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و در واقع موج سوم است. در این سیر تحول و افزایش جمعیت و پیچیده تر شدن شهرها، نیازها و معضلات انسان و محیط زیست نیز پیچیده تر گردید. در پاسخ به این نیازها که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می توان به عنوان راهکاری مناسب برای رفع مشکلاتی نظیر ترافیک، آلودگی هوا و اتلاف منابع انرژی مدنظر قرار داد، شهر تهران به عنوان اولین کلان شهر کشور، نیاز به حل این مشکلات با استفاده از فن آوری های نوین به خصوص فناوری اطلاعات می باشد. روش این تحقیق ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی است و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مناطق 22 گانه شهر تهران هستند که با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش تصادفی سیستماتیک خوشه ایی 200 نمونه مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. اطلاعات جمع آوری شده در قالب نرم افزار SPSS و آزمون آماری نسبت دو جمله ای متغییرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان داده که مولفه های افزایش سطح تحصیلات در جامعه، پیشرفتها در زمینه تبادل اطلاعات و گسترش روابط بین المللی از عوامل تاثیر گذاری بوده که احداث چنین مراکزی را در پایتخت ضروری می سازد.

نویسندگان

محمد درگاهی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین، قایمشهر

سیدمحمد خالقی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فروردین، قایمشهر