بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر روی ساختار فوم لاستیک طبیعی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IAAMM01_136

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر نانوذرات سیلیکا بر روی ساختار و پخت فوم لاستیک طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. افزایش میزان بارگزاری نانوذرات سیلیکا سبب افزایش ویسکوزیته برشی و نیز کاهش زمان شروع پخت و زمان پخت نهایی می گردد. همچنین افزایش دمای پخت، سبب کاهش ویسکوزیته برشی و تسریع واکنش پخت می گردد. وجود عامل فوم زا نیز به نحو چشمگیری بر زمان پخت موثر بوده و آن را کاهش می دهد. با توجه به تصاویر SEM گرفته شده از فوم های NR تهیه شده می توان دریافت که با افزایش ترکیب درصد نانوذرات سیلیکا، ضخامت دیواره سلولی افزایش پیدا کرده، اندازه سلولی کوچک تر شده و ساختار سلولی فوم های تولید شده یکنواخت تر می شود چگالی سلولی فوم NR تهیه شده با نانوذرات سلیکا به دلیل اثر هسته زایی نانوذرات نسبت به ماتریس لاستیکی افزایش پیدا می کند. قطر سلولی فوم NR تهیه شده با نانوذرات سیلیکا، با افزایش ترکیب درصد نانوذرات سیلیکا به دلیل افزایش ضخامت دیواره های سلولی، کم شدن کسر حجمی ماتریس لاستیکی و ممانعت های فضایی که این نانوذرات ایجاد می کنند، کاهش پیدا می کند. از طرفی با کاهش قطر سلولی این فوم ها، تعداد سلول ها در واحد حجم نیز افزایش پیدا می کند. با افزایش دمای پخت، میزان گاز منتشر شده در درون ماتریس لاستیکی افزایش پیدا کرده، ضخامت دیواره سلولی کاهش پیدا کرده و سلول های کوچک تر با یکدیگر تلفیق شده و تولید فوم با چگالی سلولی کمتر قطر سلولی بزرگت ر و تعداد سلول ها در واحد حجم کمتر می کند.

نویسندگان

حسین بیات

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد فصیحی دستجردی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران