بررسی خواص مورفولوژی، ساختاری و اپتیکی نانو ذرات‎ ZnO ‎ سنتز شده به روش هیدروترمال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFSI01_084

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این کار تحقیقاتی، دو نوع مختلف از نانو ذرات اکسید روی ( ZnO ) به روش هیدرو ترمال و با استفاده از نمک های معدنی استات روی و یک عامل قلیایی مناسب در زمان های مورد نظر سنتز شدند. پس از سنتز ، ویژگی های مورفولوژی، ساختاری ، اپتیکی‎ و ترکیب شیمیایی نانو ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی( FE-SEM )، پراش اشعه ایکس( XRD ) و اسپکتروسکوپی مریی- فرابنفش( Uv-vis.‎ ) ‎ ‎وFT-IR ‎ بررسی شد

نویسندگان

سحر کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی ، دانشگاه گلستان، گرگان

علیرضا گودرزی

استاد یار، مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

امیر بابایی

استاد یار، مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران