سنتزسبز واصلاح سطح نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و چای سبز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,082

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFSI01_076

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: در سال های اخیر نانوذرات مغناطیسی پوشش دار شده اکسید آهن با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود کاربردهای جدید و گسترده ای درصنعت و پزشکی پیدا کرده اند . سنتز سبز نانوذرات دارای مزایایی از جمله زیست سازگاری، هزینه تولید پایین،عدم استفاده از حلال های سمی ، سهولت تولید و کاربرد است ونیز از دید شیمی سبز دارای اهمیت میباشد. دراین مقاله نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به کمک عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و چای سبز سنتز و با استفاده از نشاسته اصلاح گردید.مواد و روش ها: جهت سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، پیش ماده نمک های FeSO4·7H2O و FeCl3·6H2O به نسبت 2به 1 در آب دیونیزه مخلوط شدند. محلول حاصله در دمای معین و تحت همزدن شدید قرار گرفت، سپس مخلوط عصاره آبی آویشن باغی و چای سبز به آن افزوده شد و pHمحیط واکنش با اضافه کردن تدریجی سدیم هیدروکسیددر محدوده 10-11 کنترل شد. تشکیل نانو ذرات مغناطیسی آهن بوسیله تغییر رنگ محلول از زرد روش به قهوه ای تیره تایید شد. خاصیت آنتی اکسیدانی و میزان فنول های عصاره آویشن باغی و چای سبز جهت سنتز نانوذرات به ترتیب با آزمون DPPH و تست فنول تام معیین گردید. جهت زیست سازگاری نانو ذرات سنتزی سطوح ذرات با استفاده از نشاسته اصلاح شد. یافته ها بحث و نتیجه گیری: الگو های پراش اشعه ایکس(XRD) تشکیل ساختار نانوذرات حاصله بدون پوشش و زیست عملگرا شده با نشاسته را به خوبی نشان داد. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR) اصلاح سطح نانوذرات با استفاده از نشاسته تایید کردو میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی و اندازه حدودی نانو ذرات مغناطیسی بدون پوشش وزیست عملگرا شده با نشاسته معین نمود.

نویسندگان

رضا صنعتی

گروه نانو شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

علیرضا شاکری

دانشگاه تهران، تهران، ایران

میرعبدالله سیدسجادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

شمسعلی رضازاده

پژوهشگاه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، ایران