بررسی تاثیر عوامل فردی بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 358

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-5-2_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل فردی اثرگذار بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی تحلیلی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی تماموقت گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی دارای دوره کارشناسی و بالاتر دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ( 120 نفر) بود که از این تعداد 93 نفر ( 5 / 77 درصد) به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش، وضعیت به اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی در سطح متوسط است و براساس اولویت اعضای هیات علمی، آنان در حوزه تدریس بیش از پژوهش و فعالیت های حرفه ای به اشتراک دانش می پردازند. عوامل مورد بررسی در این پژوهش شامل اعتماد، همکاری ها، ارتباطات و توانایی اعضای هیات علمی در کاربرد فناوری ها به طور معناداری بر رفتار اشتراک دانش آنان تاثیر داشت.

نویسندگان

زهرا جعفرزاده کرمانی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)