بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال های 1190-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-1-1_010

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در یک دوره 20 ساله به منظور تعیین میزان همکاری گروهی و ترسیم ساختار علمی این دانشگاه بر پایه میزان استنادهای دریافتی مدرک های منتشر شده پژوهشگران این دانشگاه می باشد. این پژوهش، مطالعه ای با استفاده از شاخص های علم سنجی است که با به کار گیری برخی از قوانین و روش های این قلمرو مانند قاعده های لوتکا و بردفورد و تحلیل استنادی به تحلیل داده های به دست آمده از وبگاه علوم، پرداخت. یافته ها نشان داد که در این بازه زمانی، پژوهشگران این دانشگاه موفق به انتشار 2318 مدرک نمایه شده در وبگاه علوم گردیده اند. توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان این دانشگاه از قاعده لوتکا و توزیع فراوانی موضوعی مدرک های هسته، تولید شده توسط نویسندگان این دانشگاه از قاعده برادفورد پیروی می کند. همچنین، دانشگاه فردوسی مشهد در تولید علم جهانی از نرخ متوسط رشد برابر با 34/2 درصد برخوردار بوده است. تحلیل استنادهای مدرک های مورد بررسی نشان داد که بین تعداد نویسندگان با تعداد استنادهای دریافتی و میزان مشارکت یک نویسنده با تعداد مدرک های منتشر شده توسط او رابطه مثبت وجود دارد. در پایان، ساختار علمی این دانشگاه بر پایه میزان استنادهای جهانی با استفاده از نرم افزار هیست سایت ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه نشان داد که نقشه علم این دانشگاه از 9 خوشه موضوعی تشکیل گردیده است.

نویسندگان

رحمت الله فتاحی

استاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرشید دانش

دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

فرامرز سهیلی

عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،