نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 333

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIH-9-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

توسعه صنعتی و فناورانه جوامع تغییر الگوی مصرف زمین و مدیریت نادرست در بهره برداری از طبیعت موجب آسیب پذیری چرخه حیات ارگانیسم های گیاهی و جانوری و چشم اندازهای طبیعی شده است در این راستا جامعه شناسی محیط زیست با تکیه بر تقسیم بوم شناختی در پی بررسی مشکلات زیست محیطی با بهره گیری از دانش جامعه شناسی است بنابراین گونه جدیدی از شهروندی با عنوان شهروندی بوم شناختی شکل گرفته است که بر وظیفه مندی و مسیولیت پذیری متعهدانه شهروندان مبتنی است و نشان می دهد که سرمایه فرهنگی می تواند در افزایش مسیولیت پذیری شهروندان نقش مهمی ایفا کند در این مقاله ارتباط شهروندی بوم شناختی و سرمایه فرهنگی با استفاده از روش پیمایشی بررسی شده است ابزار پژوهش پرسش نامه بوده که با بهره گیری از پژوهش های خارجی طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مولفه های آن مشخص و بومی سازی شده است جامعه آماری پژوهش شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز در سال 1394 هستند که 670 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند

کلیدواژه ها:

شهروندی بوم شناختی ، سرمایه فرهنگی ، جامعه شناسی محیط زیست ، تبریز

نویسندگان

محمد باقر علیزاده

دانشیار جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

حسین بنی فاطمه

استاد جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز تبریز ایران

محمد عباس زاده

دانشیار جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ایران

سعید سلطانی بهرام

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ایران