مقایسه روندهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای دنیا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIFB-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هماکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفتهای است و تجربههای مختلفی از آن در سطح جهان وجود داد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی ومالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق بهصورت توصیفی - تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد 3 که از سیستم IBI استخراج شدهاند برای کشورهای ذکر شده طی سال های 2013-2008 مقایسه شده است. بررسیهای حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانکها و کشورهای مختلف در ارایه بانکداری اسلامی را تایید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از بهکارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان میدهد.

نویسندگان

هیرو فارابی

کارشناس تحقیق و توسعه، شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن)

امید ترابی

عضو هییت مدیره و قایم مقام شرکت سامانههای نرمافزاری نگین (توسن)