بررسی متغیرهای میانجی موثر بر رابطه بین عوامل زمینه ای و سازمانی با واکنش به تغییر و پیامدهای آن

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 338

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSD-24-77_010

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

موفقیت تغییر، به حضور زمینه مناسب برای آن بستگی دارد زیرا  زمینه و ویژگی های سازمان،  آن را برای تغییر آماده می کند و تعهد به تغییر را می سازد. از این رو هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل زمینه ای و سازمانی موثر بر واکنش به تغییر و پیامدهای آن و همچنین  بررسی متغیرهای  میانجی  موثر بر  این رابطه  در کارکنان پتروشیمی بندر امام بوده است. نمونه پژوهش شامل 383 نفر از کارکنان این شرکت بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. سپس به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از  تحلیل مسیر و تحلیل میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت اطلاعاتی(0/42=β)، جونوآورانه (0/34=β) و  خط مشی سازمانی(0/31=β)، اثربخشی تغییر را پیش بینی می کنند و  اثربخشی تغییر (0/80=β) نیز واکنش به تغییر را پیش بینی می کند و نقش میانجی دارد. همچنین واکنش به تغییر، حمایت از تغییر(0/89=β)، و مقاومت در برابر تغییر (0/30- =β)را پیش بینی می نماید. با توجه به یافته ها، سازمان ها باید تغییر را اثربخش معرفی نموده و از این طریق واکنش مثبت به تغییر را افزایش دهند تا حمایت بیشتر و مقاومت کمتر در زمینه تغییر حاصل شود.

نویسندگان

حمیدرضا عریضی

دانشیار دانشگاه اصفهان

بهروز دری

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

هاجر براتی

دکتری روان شناسی، دانشگاه اصفهان