ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه های ساحلی شهرستان نور با استفاده از سرعت موج برشی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 495

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_142

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

مهمترین خطر نا شی از زمین لرزه در مناطق ساحلی، وقوع پدیده روانگرایی می با شد. روانگرایی پدیده ای ست که در زمینهای حاصل از نهشته های آبرفتی و خاک های ماسه ای سست و اشباع به علت از دست رفتن مقاومت برشی خاک ناشی ازحرکات زلزله به وقوع می انجامد و باعث بروز خرابی ها و خ سارات زیادی می شود. سواحل دریای خزر دارای چنین خاکهایی بوده و از نظر لرزه خیزی در منطقه با خطر زیاد قرار دارند به همین دلیل در شهرهای ساحلی ارزیابی خطر روانگراییاز مطالعات ضروری می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی وقوع احتمالی پدیده روانگرایی در بخش ساحلی شهرستان نورمی باشد. به این منظور با انجام آزمایشات درون گمانه ای، سرعت موج برشی در چند گمانه با عمق حداکثر 20 متر اندازهگیری شد. بر اساس مطالعات ژیوتکنیکی و نتایج حاصل از آن، لایه های زیرین این منطقه از خاک های سست لای و ماسهتشکیل شده که طبق محاسبات میزان پتانسیل روانگرایی بر حسب سرعت موج برشی، برای نسبت شتاب 0/3 و بزرگای زلزله ای برابر 7/5، موارد متعددی از روانگرایی در اعماق گستره مورد بررسی مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سحر غیجی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژیوتکنیک، موسسه آموزش عالی شمس، گنبد، ایران

رسول یازرلو

دکترای ژیوتکنیک، عضو هییت علمی موسسه آموزش عالی شمس، گنبد، ایران