ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های نامنظم جداسازی شده تحت اثر تکرار زلزله

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 708

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_137

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

ملاحظات معماری که سبب ایجاد اشکال نامنظم هندسی در ساختمان می گردد از یکسو و از سوی دیگر عدم درنظر گرفتن اثر پسلرزهها در آیین نامه های طراحی سازه ها در برابر زلزله سبب شده است تا در این پژوهش قصد بر بررسیاثر این دو عامل در سازه های جداسازی شده گردد. بدین منظور ابتدا دو سازه 5 طبقه قاب خمشی فولادی منظم و نامنظمبا پایه ثابت طراحی و با استفاده از نرم افزار Sap2000 موردبررسی قرار گرفت. سپس برای هر دو سازه جداساز لاستیکی با هسته سربی طراحی گردید. به جهت قیاس مطلوب میان سازه منظم و نامنظم این طراحی به نحوی صورت پذیرفت کهپریود تحلیلی هر دو سازه یکسان و برابر 2.3 ثانیه به دست آمد. هر دو سازه جداسازی شده نیز مانند سازه با پایه ثابتتحلیل تاریخچه زمانی گردیده و نتایج با یکدیگر مقایسه شد؛ و در ادامه پاسخ سازه نامنظم جداسازی شده تحت تکرارزلزله استخراج و بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که جداسازی لرزه ای در سازه های نامنظم علاوه بر بهبود سایرپاسخ های سازه از قبیل برش پایه، شتاب طبقات و جابجایی نسبی طبقات، می تواند تا حدود 60 درصد سبب کاهشجابجایی پسماند مرکز جرم بام نسبت به سازه نامنظم با پایه ثابت شود. همچنین جداسازی در سازه نامنظم نه تنها سببجلوگیری از افزایش جابجایی پسماند بام در اثر تکرار زلزله می گردد بلکه می تواند سبب کاهش آن نیز گردد.

نویسندگان

رضا غیابی

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

بهنام ادهمی

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سهیل منجمی نژاد

استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران