مدیریت ارزیابی و اولویت بندی انتخاب پیمانکار بر اساس مدلهای TOPSIS, TOPSIS فازی، AHP و AHP فازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 603

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_046

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، زیرا پیمانکاران از ارکان اساسی پروژه های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می آیند. با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه عمرانی به عملیات اجرایی اختصاص می یابد، لذا اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است، پیمانکاری که توانایی های لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمان و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد. روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی بر اساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما واضح است که شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت مختلف در تعیین صلاحیت یک پیمانکار مطرح هستند و باید در تصمیم گیری هامورد توجه قرار گیرند.در این تحقیق علاوه بر شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور با استفاده از مدلهای TOPSIS, TOPSIS، فازی، AHP و AHP فازی در انتخاب پیمانکاران پروژه های راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان دادند که رتبه بندیحاصل بر اساس بخشنامه برگزاری مناقصات در اغلب موارد با رتبه بندی مدل های تحقیق حاضر مغایر بوده و نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نیز این نتیجه گیری را تایید می کند.

کلیدواژه ها:

مدیریت و انتخاب پیمانکار ، مدل های TOPSIS ، TOPSIS فازی ، AHP و AHP فازی ، پروژه راهسازی

نویسندگان

وحید آین

دکترای مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

محمد فروزان

کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

حسین درگاهی مللو

کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

سیدامین مهدیزاده

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

محمدرضا کیهانی نژاد

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان