پیاده سازی مدیریت استراتژیک در شهرداری آق قلا با رویکرد عملیاتی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 834

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMAO01_009

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

عملکرد شهرداری به واسطه وسعت وظایف و فعالیتها و همچنین ارتباط فراوان با سایر ادرات و نهادها از حساسیت بالاییبرخورداراست. مدیران عالی شهرداری باید با استفاده از فنون پیشنهادی به طور دایم به تغییرات محیطی پرداخته و تغییرفرضیات و روندهای حساس را کشف و اقدامات مقتضی را در این راستا اعمال کنند. به همین دلیل این پژوهش کاربردی بارویکردی راهبردی به جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد پرداخته است بنابراین نحوه تدوین برنامه ریزیاستراتژیک شهرداری آق قلا به صورت بررسی وضع موجود شهر آق قلا و در ادامه با استفاده از تحلیل راهبردی، مسایل ومشکلات کلیدی شهر و شهرداری آق قلا و شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات تدوین گردیده است. و درنهایت بر اساس استراتژی های تدوین شده، برنامه عملیاتی شهرداری آق قلا پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه ها:

مدیریت استراتژیک ، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ، ماتریس استراتژیک کمی

نویسندگان

پرویز سعیدی

دکتری حسابداری

مهدی کلاسنگیانی

دانشجوی دکتری کارآفرینی

مریم همایی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی