بررسی رابطه ی تصور بدنی با اضطراب و اعتماد بنفس دانشجویان پسر دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بشرویه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 668

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF03_037

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تصور بدنی با اضطراب و اعتماد بنفس دانشجویان پسر دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بشرویه صورت گرفت. نمونه آماری تحقیق را تعداد 100 دانشجوی پسر که در سال تحصیلی 95-96 در حال تحصیل هستند تشکیل دادند. پس از بررسی داشتن شرایط، همگی پرسشنامه تصور بدنی اضطراب و اعتماد بنفس را تکمیل کردند.تجزیه تحلیل آماری نشان داد که بین تصور بدنی، اضطراب و اعتماد بنفس دانشجویان پسر ارتباط معناداری وجود دارد.

نویسندگان

محسن وکیل زاده

مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری بشرویه وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور

حسین بلالی

کارشناس ارشد عمران

اکرم فیاض بخش

کارشناس ارشد حسابداری