مهندسی جمعیت در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMAA07_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

اهداف اصلی این تحقیق که رویکرد تحلیل آماری دارد، از یک سو توصیف و تحلیل تغییرات جمعیتی ایران بر اساسپیشبینی های سازمان ملل و مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه است، از سوی دیگر شناختچالش های ناشی از تحولات جمعیتی کشور با توجه به تجربه کشورهایی است که انتقال جمعیتی را زودتر تجربهکرده اند. امروزه بسیاری کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه بامشکلات و مسایل رشد بی رویه جمعیت دست و پنجه نرم می کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفیشدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می برند، به عبارت دیگر، اکثریت کشورهای جهان به نوعی با مسایلناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه اند. این گزارش در پی تشریح چالش ها و مسایل جمعیتی پیشروی جامعه ایران باتوجه به تجربه های جهانی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران هایجمعیتی آتی صورت پذیرد.واقعیت های تاریخی نشان می دهند که اساس و بنیاد شکل گیری برنامه های تنظیم خانوادهکه همواره مورد توجه و حمایت سازمان ملل و قدرت های بزرگ جهان از جمله آمریکا بوده است، از نوعی سلطه طلبیو برتری طلبی قدرت های بزرگ جهانی آغاز، و با گذشت زمان رنگ و لعاب کمک های بشردوستانه و رفاهی و توسعه ایبه خود گرفته است

نویسندگان

بتول رخشانی راد

استاد دانشگاه آزاد واحد زابل

مراد غفاری

کارشناسی ارشد