تهیه ی پوشش مناسب برای مقاومت سیم پیچی شده ی نیکل-کروم و بررسی گران روی و کشش سطحی آن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 315

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-26-1_006

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، برای یافتن پوشش مناسب، ترکیب های مختلفی از میناها بررسی شد. نتایج نشان دادند که ترکیب حاوی یک درصد وزنی اکسید کبالت و سه درصد وزنی اکسید کروم (E6-3Cr) با دمای پخت 840 ̊C، ترکیب بهینه ای می باشد. با بررسی رفتار ذوب ترکیب بهینه به کمک میکروسکپ حرارتی و اندازه گیری دماهای انتقال به حالت شیشه ای، Tg، و نرم شوندگی، Ts، و دیلاتومتری، ثابت های معادله ی VFT تعیین شد. نتایج نشان دادند که گران روی پوشش مذاب در دمای پخت برابر با 10³⁄⁸Pa.s، زاویه ی تماس یا ترشوندگی مذاب با زیرپایه ی سرامیکی 135º و کشش سطحی مذاب برابر با 245/1mN/m می باشد.

کلیدواژه ها:

مقاومت سیم پیچی شده ، مینا ، نیکل- کروم ، گرانروی ، کشش سطحی

نویسندگان

مهدی محسنی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

علیرضا میرحبیبی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

حسین قصاعی

مربی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران