تجزیه رنگ مستقیم آبی بر پایه دی آزو با امواج فراصوت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 239

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDES02_149

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدفاز این پژوهش بررسی امکان تجزیه و رنگ بری رنگ مستقیم آبی ۱۵ بر پایه دی ازو در پساب تحت تابش پرتوالکترونی وامواج فراصوت می باشد. در این راستا حذف رنگ از محلول ابی به عنوان تابعی از شدت پرتو الکترونی و امواج فراصوت هم چنین تغییرات COD,BCD محلول ها، مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل غلظت ماده ی رنگزا، زمان و PH در عملیات فراصوت و نیز غلظت ماده ی رنگزا، PH در فرآیند تابش پرتوالکترونی می باشد. در این راستا نمونه محلول های رنگی باغلظت های ۴۰، ۶۰ و MgL-۱ و ۸۰ درمحدوده ی PH ۴،۳،۲،۱ تهیه شده و تحت عملیات فراصوت با فرکانس KHz ۵۰ و تابش پرتو الکترونی meV ۱۰ با دوز اعمالی KGy ۵/۵ قرار گرفتند و براساس به جذبهای به دست آمده قبل و بعد از عملیات، زمان و PH بهینه آن ها محاسبه شد. با توجه به نتایج تجربی به دست آمده و آزمون های انجام شده وقتی که غلظت رنگ افزایش می یابد میزان حذف رنگ و COD در هر دو فرایند به کار برده شده کم می شود. افزایش شدت پرتوالکترونی، درصد رنگ بری و COD را افزایش می دهد. ضمنا به علت تشکیل اسیدهای آلی بعد از تابش مقادیر PH کاهش یافته که این کاهش در فرایند فراصوت کمتر از تابش الکترونی می باشد.

نویسندگان

نسترن بنائی

کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر/ پلیمر