بررسی معماری و ایده پردازی در سالن های تیاتر و سینما با توجه به هویت و فرهنگ شهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 858

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KBAU01_153

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

از آنجا که سینما و تیاتر و معماری هر دو تاثیرگذار و تاثیرپذیر از فرهنگ، هویت و معنای زندگی انسان هستند، خلق معماری سالنهای نمایشی در تجلی هر چه بهتر جایگاه این معانی اهمیت مییابد. این مقاله بین معماری به عنوان عنصری علاقمند پیچیده، مبهم، تلفیقی، در نین حال جالب، تطبیق یابنده یا مستثنی و مفاهیم سینما و تیاتر که مملو از تضاد و تناقض اند تابیافرینند. تعامل برقرار می کند زیرا هرجاانسان هست فرهنگ، هویت، ایده پردازی و خلق، معنا می یابد و عکسش صادق نیست. معمار یا طراح برای خلق محیط هایی که برای انسان زنده و دارای احساس ساخته می شوند با بینش دقیق معنایی بین فرهنگ هویت و ایده پردازی دست به خلاقیت می زند این سنجش تناسبات فضای بصری بکر و مفاهیم فرهنگی و هویتی دست به ایده پردازی می زند به دلیل اهمیت و ضرورت نمایش معماری و هنر در این مقاله ابتدااز قدرت ملی و تاثیر هنرهای نمایشی را بر قدرت ملی بخشهای مختلف مردم و جامعه بیان می کنیم و سپس ب ارایه روشی نظامند برای نهادینه کردن قدرت معماری و در شهر و هنرهای نمایشی می پردازیم این نگاعه به طارحی سالنهای نمایشی برخاسته از تعامل فرهنگ، هویت و ایده پردازی نقطه اوج توجهی است که مقاله حاضر به مسیله گرایی فضا نشان میدهد فضایی که برای انسان و پاسخگویی به تمام نیازهای ساحت های وجودی اوست.

کلیدواژه ها:

تعامل فرهنگ و هویت ، رابطه هنر معماری و تیاتر ، هویت و ایده پردازی

نویسندگان

علی صمصامی فرد

گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

امیر حسین فرحی نیا

گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران