اثر مواد افزودنی مختلف بر روی مشخصات مکانیکی و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,702

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

082_3949114290

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر افزودنیهای پلیمری)اکریلیک و(SBR پوزلانی)میکروسیلیس( به همراه اثر نوع و دانه بندی مصالح سنگی، بر روی مشخصات مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته) و رفتار جمع شدگی ملاتهای تعمیری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر تأثیر بالای استفاده از مواد افزودنی و همچنین نوع و دانه بندی سنگدانه ها بر روی مشخصات مکانیکی و به ویژه رفتار جمع شدگی ملاتها می باشد. استفاده از میکروسیلیس هر چند موجب افزایش جزئی مقدار جمع شدگی ملاتهای تعمیری شده, ولی بر روی مشخصات مکانیکی ملاتها تأثیر مثبتی گذارده است, همچنین استفاده از ماسه سیلیسی موجب افزایش قابل توجه مدول الاستیسیته و کاهش جمع شدگی شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نمایانگر افزایش شدید مقدار جمع شدگی و همچنین کاهش مشخصات مکانیکی ملاتها در اثر استفاده از مصالح سنگی ریز دانه تر می باشد

نویسندگان

رضا عباس نیا

استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

پرویز قدوسی

استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

جمال احمدی

کارشناس ارشد سازه دانشگاه علم و صنعت