بررسی تاثیر فرهنگ ایمنی در کاهش حوادث جادهای

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 374

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCCEAU01_052

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

حوادث جادهای، یکی از علتهای اصلی مرگ و میر و صدمات جدی در کشورهای در حال توسعه است و همچنین به عنوان یکی از دلایل عمده تلفات جوانان نیز به شمار میآیند. براساس گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، یک میلیون و سیصد هزار نفر بر اثر تصادفات جادهای کشته و حدود 20 تا 50 میلیون نفر مجروح یا معلول شدهاند که اثرات زیانبارروحی و اقتصادی جبران ناپذیری برای خانوادهها و بازماندههای آنان برجای گذاشته است. در این میان، سهم عامل انسانی در تصادفات کشورهای توسعه یافته 95 درصد است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش عواملانسانی موثر بر بروز تصادفات شامل سن راننده، تجربه رانندگی، ابعاد روانشناختی، خستگی راننده و ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) ، میزان تاثیر هر یک از پارامترهای فوق مشخص شده و سپس اولویتبندی میگردند

نویسندگان

سیروس رادکیا

مدیرعامل مهندسین مشاور ایمن پنام راه،

بهزاد خسروی

مدیر پروژههای راهسازی مهندسین مشاور ایمن پنام راه،