شناسایی عوامل موثر در رفتار رانندگان به هنگام سبقت در جاده های دوخطه دوطرفه برون شهری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,034

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_172

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

یکی از اساسیترین مسایل در بحث ایمنی جادهها رفتار رانندگان است. آمارها نشان میدهد حدود 90 درصد تصادفات با خصوصیات روانشناختی و رفتاری رانندهها ارتباط مستقیم دارد و ویژگیهای رفتاری راننده، عوامل راه و محیطی و وسیله نقلیه را تحت الشعاع قرار میدهد. هدف این پژوهش بررسی و مدل سازی خصوصیات و رفتار رانندگان بهنگام سبقت در جاده های دوخطه دوطرفه برون شهری است. رفتار رانندگان در تصمیم به سبقت با عوامل متعددی از جمله جنسیت، سن، شغل، میزان تحصیلات و خصوصیات فردی و روانی آنها مرتبط است. در این تحقیق از 384 راننده که در جاده تهران- قم و جاده قدیم ساوه اقدام به سبقت نموده بودند، پرسشنامه دموگرافیک و رفتار رانندگی بر پایه نمونه منچستر تکمیل شد. این اطلاعات با داده های ثبتی تصادفات جاده ای بانک اطلاعاتی پلیس راه، مقایسه گردید. تحلیل نتایج مدل سازی نشان از اهمیت رفتار و خصوصیات فردی رانندگان در هنگام سبقت گیری و میزان و نحوه تاثیرگذاری این خصوصیات رفتاری در نحوه سبقت گیری و تصادفات سبقت دارد. نتایج نشان می-دهد بین ویژگیهای سن، جنس، شغل و میزان تحصیلات راننده و رفتارهای پرخطر سبقت رابطه معنی-داری وجود دارد. همچنین تحلیل چهار عامل در این پرسشنامه، میتواند به عنوان ابزاری پایا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

رفتار راننده هنگام سبقت ، ویژگی های فردی راننده ، پرسشنامه رفتار رانندگی ، عوامل موثر درسبقت

نویسندگان

غلامعلی شفابخش

دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان عضو هیات علمی گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان،

رضا ترابی

کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

یوسف ساجد

دانشجوی دکترا، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه سمنان

مرتضی باقری

استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیات علمی گروه حمل و نقل ریلی، دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران