ضرورت های حمایت از کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای دستیابی به توسعه ای پایدار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 564

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSREDI01_042

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

دردهه های اخیر مهاجرت روستاییان به شهرها افزایش یافته است، از عوامل اصلی مهاجرت افزایش بیکاری در نواحی روستایی است؛ بنابراین یکی از مهم ترین راه کارهای پایداری جمعیت روستایی ایجاد اشتغال درنواحی روستایی است. درعصر ظهور اقتصادهای دانش بنیان، فرآیند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن بشمار می رود. فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بسترساز تغییر و تحول و دگرگونی است، نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای در این زمینه ایفا می کند. با توجه به این که در زمان های مختلف استراتژی ها و راهبردهای متفاوتی برای توسعه ی روستایی در جهان مطرح بوده، درسال های اخیر نیز، کارآفرینی به عنوان یک استراتژی، به راهبردی جدید در توسعه ی روستایی تبدیل شده است. با توجه به ویژگی های کارآفرینان و اهمیت و نقش کارآفرینی در شناسایی فرصت های جدید شغلی و ایجاد اشتغال، افزایش ثروت، رشد تولید و خدمات می تواند به عنوان راهبرد جدیدی برای کاهش بیکاری، افزایش درآمد، کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت های روستایی در واقع به عنوان یک راهبرد و استراتژی جدید درتوسعه ی روستایی مطرح شود. پس می توان گفت که توسعه ی روستا در مقایسه با گذشته، پیوند گسترده تری با مفهوم کارآفرینی یافته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل-محتوا راهبردهای مختلف توسعه ی روستایی و همچنین جایگاه استراتژی کارآفرینی در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و به دنبال پاسخ منطقی به این سوال است: آیا کارآفرینی می تواند به عنوان یک استراتژی و راهبرد برای توسعه ی پایدار روستایی مطرح شود

نویسندگان

فاطمه بکها

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی - دانشگاه حکیم سبزواری

محمدجواد صفایی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - دانشگاه حکیم سبزواری