نظریه های توسعه روستایی با تاکید بر سالهای 2017-2000

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,541

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONMAHU03_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

تحقیقات پژوهشگران توسعه روستایی و پژوهش های اندیشمندان مختلف علوم، و پژوهش و مطالعاتمان در طول تحصیلات و فراگیری علم، به ما نشان می دهد که رسیدن به نتیجه مقبول و علمی در زمینه علوم مختلف، بررسی و تحلیل سیر تاریخی دیدگاهها و نظریه های مختلف ارایه شده از سوی متخصصان و اندیشمندان آن رشته یا علوم را می طلبد. که در این بین توسعه روستایی از این قاعده مستثنی نیست. و بدون توجه به سیر تاریخی دیدگاهها و نظریات مختلف در باب آن و تحلیل نتایج و کاربردهای آن در طول زمان، موجب سردرگمی پژوهشگران جوان و حتی سردرگمی و عقیم ماندن نتایج برنامه ریزان و سازمان های مرتبط با توسعه روستایی می شود. همچنین باید گفت که این دیدگاهها و نظریات بر حسب 5 عامل مهم ارایه شده اند: زمان؛ مکان؛ فرهنگ؛ دین و مذهب. که در نهایت به نتایج مختلف اعم از مثبت و منفی دست پیدا کرده اند. در نهایت در این مقاله به نظریه های نوین یا جدید؛ مربوط به توسعه روستایی پرداخته شد. و نشان می دهد که این نظریه ها یا رویکردها، برخی قبل از سال 2000 هزار مطرح شد و برخی بعد از سال 2000، اما به دلایل مختلف هنوز هم این نظریات در توسعه روستایی، تاثیرگذار بوده و به عنوان نظریه های جدید یا نوین توسعه روستایی نام برده می شود. با مطالعه این نظریه ها می توان به این نتیجه رسید که امروزه توجه بیشتر اندیشمندان و سازمانهای بین المللی، به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره ... به نظریه های مطرح شده و رویکردهای ارایه شده بسیار به چشم می خورد. و حتی بیشتر نظریه پردازان و پژوهشگران توسعه روستایی؛ به این نتایج دست یافته اند که بدون توجه به دانش بومی، حکمروایی خوب، توانمندسازی، ظرفیت سازی، معیشت پایدار، مدیریت روستایی و مشارکت افراد و توجه به بحث پایداری، و سیستمی بودن توسعه، نمی توان به اهداف و نتایج قابل قبول در زمینه توسعه پایدار روستایی دست پیدا کرد.

کلیدواژه ها:

نظریه های توسعه روستایی ، توسعه ، توسعه روستایی ، Theories of Rural Development

نویسندگان

ابراهیم فتحی نیا

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی، (گرایش: برنامه ریزی فضایی و کارآفرینی)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سید حسین شاهد

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی فضایی، (گرایش: برنامه ریزی کارآفرینی)، دانشگاه شهید بهشتی، تهران