طراحی فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی سیاست های علم و فناوری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 585

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRAMOT09_050

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

توجه به ارزیابی سیاست ها در چرخه سیاست گذاری ضروری است. ولی ارزیابی پیشینی، در ادبیات ارزیابی سیاست، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، فرآیندی پنج مرحله ای برای ارزیابی پیشینی سیاست های علم و فناوری در چرخه سیاست با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد ارایه می شود. بدین منظور با بررسی ادبیات موضوع، بیش از ده کلید واژه ، جستجو شد و در نهایت با انتخاب 50 متن منتخب، کد گذاری های باز و محوری صورت گرفت و با استفاده از مصاحبه های هدفمند با خبرگان ، فرآیند ارزیابی پیشینی سازگاری نهادی استخراج و تایید شد. در این فرآیند پیشنهادی، اولین مرحله، دسته بندی گزینه های سیاستی است. در مرحله دوم جنبه های مهم نهادی در بافت چرخه سیاست درسه گام فرموله بندی، اجرا و ارزیابی شناسایی می شوند. مرحله سوم با تعیین شاخص های، این جنبه های مهم نهادی انداز گیری می شوند. مرحله چهارم تحلیل هایی را از اثرات آتی سیاست ارایه می دهد و در مرحله پنجم، از این تحلیل ها برای تصحیح ابزارهای سیاستی، متناسب با نهادهای هدف استفاد می شود. این فرآیند پیشنهادی در بسیاری از جنبه های در ادبیات موضوع جدید و ابزاری است برای سیاست گذاران که با پیروی از مراحل پیشنهادی آن ، توانایی ارزیابی پیشینی سیاست ها را داشته باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شعبان الهی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

ناصر نوروزی

نویسند مسیول مکاتبات و دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا حسن زاده

دانشیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

حجت الله حاجی حسینی

دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران