محاسبه رسانش گرمایی سیلیکای آمورف به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی با رهیافت دستیابی به تعادل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_648

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از روش های نوین محاسبه ضریب رسانش گرمایی در شبیه سازیدینامیک مولکولی، روش دستیابی به تعادل است. در این روش، جسم ازحالت تعادل دمایی خارج شده و اجازه داده می شود تا دوباره به حالتتعادل برگردد. در مدت رسیدن به تعادل، اطلاعات دمایی در نقاط مختلفجسم ثبت شده و از تغییرات دما بر حسب زمان، ضریب رسانش گرماییبدست می آید. در این پژوهش، روش ذکر شده برای محاسبه رسانشگرمایی ساختار سیلیکای آمورف در شبیه سازی دینامیک مولکولی بکارگرفته شده است که نتایج بدست آمده بیانگر دقت مناسب این روش می باشد.

کلیدواژه ها:

سیلیکا ، شبیه سازی دینامیک مولکولی ، ضریب رسانش گرمایی ، روش دست یابی به تعادل

نویسندگان

حسین پیرمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

علی رجب پور

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

منصور خانکی

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین