بررسی تاثیر آموزش معکوس بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,125

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCONF02_031

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

موضوع این پژوهش بررسی میزان تاثیر آموزش معکوس بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 1396 -1395 می باشد. جامعه مورد مطالعه تمام دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان کرمانشاه هستند. نمونه انتخاب شده به تعداد 25 نفر از دانش آموزان دبستان امید ناحیه 1 هستند که به شیوه در دسترس انتخاب شده اند. روش پژوهش نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزار گردآوری داده ها آزمون چهار گزینه ای معلم ساخته می باشد که روایی محتوایی و روایی صوری آزمون با نظر چند تن از معلمان پایه ششم ابتدایی حاضر در آموزشگاه و خارج از آموزشگاه تایید شده است. ضریب پایایی آزمون 1 نیز به کمک روش کودر- ریچارسون به دست آمده که برابر 71/0 می باشد. یافته ها حاکی از آن است، آموزش به شیوه معکوس بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم تاثیر معنادار دارد.

نویسندگان

حدید قهرمانی تولابی

گروه تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران