تاثیر شبکه های اجتماعی بر مسایل سیاسی- اجتماعی کشوراز سال 1387 تا 1393

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-2-3_005

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر مسایل سیاسی - اجتماعی کشور از سال 1387 تا 1393 پرداخته می شود. امروزه بدون تردید، ارتباطات یکی از نمادهای بسیار نیرومند قدرت سیاسی و هم چنین یکی از زمینههای بسیار مهم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جوامع و ملل در شروع قرن بیست و یکم به شمارمی رود. روش تحقیق این مطالعه در دو مرحله به شرح ذیل انجام شده است مرحله اول- دراین مرحله هر یک از متغیرها بصورت تحلیل تک متغیره و براساس آمارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرارگرفته اند. مرحله دوم- در این مرحله بمنظور آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهدکه که شبکه اجتماعی فیس بوک موجب افزایش مطالبات سیاسی کاربران شده است و این مطالبات روابط و نگاه کاربران را نسبت به نظام سیاسی جامعه متاثر ساخته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمود مجتهدی نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی، گرایش روابط بین الملل

محمدجواد حق شناس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی، گرایش روابط بین الملل

محمد توحیدفام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم سیاسی، گرایش روابط بین الملل