شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در خرید آنلاین و ارایه مدل مناسب جهت توسعه آن(مطالعه موردی : فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,090

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMTM02_238

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

از ضرورت هایی که در محیط پر آشوب امروزی نقش مهمی دارد مفهوم تجارت الکترونیک است . کالا در تجارت الکترونیک همانند تجارت سنتی ، ملموس نیست ، به همین دلیل یکی از لازمه های مهم در جریان خرید در تجارت الکترونیک مفهوم اعتماد است. پژوهش حاضر در صدد شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در خرید آنلاین و ارایه مدل مناسب در جهت توسعه آن در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. روش های تحقیق حاضر توصیفی کاربردی می باشد و جامعه آماری - مشتریانفروشگاه اینترنتی دیجی کالا می باشد. که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بوده است که ابتدا یک پرسشنامه باز برای شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در خرید آنلاین استفاده شده و سپس از یک پرسشنامه با سوالات بسته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شد که در نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها تمیمی فرضیه ها تایید و تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی، بازیابی خدمات الکترونیکی، قابلیتهای وب فروشگاه، کفایت اطلاعات، جنبه های تجربی مشتری و شهرت فروشگاه اینترنتی بر اعتماد در خرید آنلاین تایید شد.

نویسندگان

حبیب ولی زاده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آذرآبادگان ارومیه

فروغ قوجازاده

دانشجوی ارشد بازرگانی بین الملل