بررسی آسیب پذیری و تقویت قابهای بتن آرمه

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,485

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

055_6247980827

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به نتایج حاصل از پیامدهای لرزه ای بر روی ساختمانها، ناشی از زلزله های سالهای گذشته از یک سو و پدیدار شدن آئین نامه های جدید به منظور بهره برداری بهینه از سوی دیگر، احساس نیاز به بهسازی سازه ها را بیش از پیش نمایان می سازد . با توجه به اینکه از مهمترین مصادیق مقاوم سازی انطباق رفتار سازه با آئین نامه های نوین طراحی است لذا ارزیابی آئین نامه ها نیز، خود به عنوان یک محور اساسی در راستای بهینه سازی ساختمانها جلوه نمایی می کند . این ارزیابی دارای دو وج ه است : الف( بررسی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله که منجر به اصلاح آئین نامه های قدیمی شده و این عمل به صورت تکرار تا اصلاح نهایی آئین نامه ها به منظور کاهش سطح آسیب پذیری سازه های جدید ادامه خواهد یافت . ب( بررسی آسیب پذیری سازه های موجود به منظور ارائۀ راهکارهای تقویت لرزه ای که مسائل اجرایی و اقتصادی کشور در آن لحاظ شده باشد. برای این منظور تعداد 20 مورد قاب خمشی بتن آرمه با طول دهانه، ارتفاع طبقات و مشخصات شکل پذیری متفاوت بر اساس آئین نامه 2800 قدیم و جدید ایران مشتمل بر 12 مورد قاب با شکل پذیری و مقاومت جانبی کم، 4 مورد قاب با شکل پذیری عادی و 4 مورد با شکل پذیری متوسط طراحی شده است سپس با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی به کمک نرم افزار IDARC و تعیین. سطح آسیب پذیری آنها تحت اثر رکورد زلزله های منجیل ، طبس و ناغان نسبت به ارائه طرح تقویت ساختمانهای با سطح آسیب پذیری بالا به دور روش جکت بتنی و بادبندی قطری توأما اقدام و در این میان ضمن بررسی نقاط ضعف در ظرفیت مقاطع، چگونگی تشکیل مفصل پلاستیک، فرم هندسی سازه و ... نیز بررسی گردیده است

نویسندگان

محسن شایانفر

استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

حمید عباسی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد انگوتی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران