تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها با استفاده از ترکیب کریجینگ و شبیه سازی مونت کارلو

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 926

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE04_106

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

در سال های اخیر مدلهای مهندسی پیچیده ای برای شبیه سازی رفتار سازه ها توسعه یافته است. محاسبات این مدل ها بسیار زمانبر است، از این رو تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها را با چالش مواجه کرده است. برای کاهش تعداد دفعات محاسبه ی مدل های زمانبر، از متامدل ها استفاده می شود. کریجینگ یکی از متامدل های محبوب است که در دهه ی گذشته مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این تحقیق توانایی و دقت روش کریجینگ در ترکیب با شبیه سازی مونت کارلو جهت ارزیابی قابلیت اعتماد سازه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور تحلیل قابلیت اعتماد دو مثال کاربردی مهندسی با استفاده از ترکیب روش کریجینگ و شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفته است و با نتایج دقیق روش مونت کارلو اعتبار سنجی شده است. نتایج نشان می دهد ترکیب روش کریجینگ و شبیه سازی مونت کارلو قادر به تخمین احتمال خرابی با دقت نزدیک به روش مونت کارلو با تعداد فراخوانی بسیار کم تابع عملکرد می باشد.

کلیدواژه ها:

تحلیل قابلیت اعتماد سازه ای ، احتمال خرابی ، کریجینگ ، متامدل ، شبیه سازی مونت کارلو

نویسندگان

کامران شریفی نیک

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

حامد قوهانی عرب

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی عمران

محسن راشکی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری