بررسی روابط ساختاری بین ابعاد مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 332

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSACONF01_295

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه، بررسی روابط ساختاری بین ابعاد مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد بود. روش تحقیق کاربردی می باشد و جامعه آماری این تحقیق کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به تعداد 2513بود. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 334 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس استفاده شد. روایی پرسشنامه 94/0و پایایی پرسشنامه92/0 بدست آمد. برای تحلیل دادهها حسب مورد از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان داد که بینسهولت ادراک شده کاربرد فناوری با سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری و نگرش نسبت به کاربرد فناوری رابطه وجوددارد. بین سودمندی ادراک شده کاربرد فناوری با نگرش نسبت به کاربرد فناوری و نیت رفتاری کاربرد فناوری رابطهوجود دارد. همچنین بین نگرش نسبت به کاربرد فناوری با نیت رفتاری کاربرد فناوری رابطه وجود دارد و بین نیت رفتاری کاربرد فناوری با رفتار کاربرد واقعی فناوری رابطه وجود دارد. نتیجه گیری کلی نشان می دهد بین ابعاد مدلپذیرش فناوری اطلاعات دیویس در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رابطه وجود دارد و این مدلی مناسب برای پیاده سازی فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

نویسندگان

محمدعلی ابویی مهریزی

گروه مدیریت دولتی ،واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان ، ایران

حسین مطهری نژاد

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Davis, F.D., Bagozzi, R.P., and Warshaw, P.R. (1989). _ Acceptance ...
 • Grandon, E. and J. Pearso. (2003). Strategic Value and Adoption ...
 • Grunwald, H. (2002). Factors affecting faculty adoption and sustaineduse of ...
 • Kim, T. G., Lee, J. H., & Law, R. (2008). ...
 • Kripanont, N. (2006). Using a technology acceptance model toinvestigate academic ...
 • Lee, y , kozar , k , a, - Larsen ...
 • Lee, Y. C. (2006) An empirical investigation into factors influencing ...
 • Saade, R. G. & Kira, D. (2006). The emotionl state ...
 • Struab, E. T, (2008 Emotional responses to technology failure: Looking ...
 • Vin-Cent Chang, P. (2004 The validity of an extended techno ...
 • نمایش کامل مراجع