ارزیابی سریع آسیب پذیری ساختمانها در برابر زلزله

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,130

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_157

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

مقاوم سازی و بهسازی لرزهای ساختمانها و شریانهای حیاتی مطابق روشهای معمول بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزهای نیازمند انجام مطالعات جامع و نیز آزمایشات متعدد می باشد که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار طولانی است . لیکن جهت انجام مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای از دید کلان نیاز به ارزیابی سریع ساختمانها جهت تعیین اولویت و تقدم انجام مطالعات آسیب پذیری ساختمانها می باشد . استفاده از روشی برای برآورد آسیب پذیری تقریبی و سریع سازه با صرف هزینه اندک کمک خواهد نمود تا بتوان بسرعت ساختمانها را اولویت بندی نموده و همچنین ساختمانهایی که فاقد هر گونه سیستم مقاوم جانبی می باشد را سریعاً شناسایی و در مورد نیاز سازه جهت انجام مطالعات کامل بهسازی و روش آن بهتر تصمیم گیری نمود . لذا در این تحقیق سعی شده با شناسایی و بررسی تمام موارد ، پارامترها ، معایب و نقایص موثر در مقاومت سازه در برابر نیروهای جانبی وارده به سازه ها همانند زلزله و نیز درجه بندی تاثیر و اهمیت آنها بر آسیب پذیری سازه بتوان میزان آسیب پذیری سازه را بطور تقریبی و سریع برآورد نموده و با توجه به تأثیر عوامل مختلف بصورت یک مقدار کمی بیان نمود تا بتوان براساس میزان و درجه اهمیت و احتمال خرابی آنها نسبت به اولویت بندی برای انجام مطالعات بهسازی لرزه ای اقدام نمود. و با انجام مطالعات اندک در زمان کوتاه و با صرف هزینه بسیار کم با رفع سریع نقایص شناخته شده در ساختمان ، پایداری آن را در مقابل خطرات احتمالی تا زمان انجام مطالعات کامل بهسازی موقتاً تا حدود زیادی تامین نمود .

کلیدواژه ها:

بهسازی لرزه ای ، مقاوم سازی ، ارزیابی سریع آسیب پذیری

نویسندگان

فرزاد حجازی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه