بررسی خواص زیست فعال پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 761

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASAE01_070

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر امکان استفاده از سر ماهی هوور مسقطی به منظور تولید پروتیین هیدرولیز شده با فعالیت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدفشارخون مناسب موردبررسی قرار گرفت. فرآیند هیدرولیز با استفاده از آنزیم آلکالاز انجام گردید و سپس اثر زمانهای مختلف هیدرولیز ) 15 ،60 ، 120 و 240 دقیقه( بر درجه هیدرولیز و فعالیت آنتی اکسیدانی )مهار رادیکال DPPH و احیای یون آهن( پروتیین هیدرولیز شده بررسیشد. هم چنین فعالیت ضد فشارخون پروتیین هیدرولیز شده در غلظت های مختلف سنجش شد. با توجه به نتایج، با افزایش مدت زمان هیدرولیز، درجه هیدرولیز افزایش معنی دار ) 05 / 0 ≥ p ( نشان داد و در پایان 4 ساعت هیدرولیز درجه هیدرولیز ) 81 / 0 )± 78 / 47 درصد به دست آمد.افزایش مدت زمان هیدرولیز و درجه هیدرولیز تاثیر مثبت معنی داری ) 05 / 0 ≥ p ( برافزایش فعالیت مهارکنندگی رادیکال DPPH و فعالیت احیاییون آهن پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی داشت. هم چنین نتایج نشان داد پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی فعالیتضد فشارخون بالایی دارا می باشد ) =IC50025 / 0 میلی گرم/میلی لیتر( و افزایش غلظت پروتیین منجر به افزایش فعالیت ضد فشارخون گردید ( 05 / 0 ≥ p(. درمجموع با توجه به نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر میتوان بیان کرد که پروتیین هیدرولیز شده سر ماهی هوور مسقطی با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد فشارخون مناسب، میتواند به عنوان یک افزودنی غذایی به منظور عملکرد زیست فعال مورداستفاده قرار گیرد.

نویسندگان

مینا اسمعیلی خاریکی

دانشجوی دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه تربیت مدرس

مسعود رضایی

استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشگاه تربیت مدرس

صابر خدابنده

دانشیار گروه زیستشناسی دریا، دانشگاه تربیت مدرس

علی معتمدزادگان

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آبزی‌پر‌وزی و اکوسیستم آبی پایدار 78 هبر 1395 - گرود ...
 • Ahn, C.B., Je, J.Y., Cho, Y.S., 2012. Antioxidant and anti ...
 • Aleman, A., Perez-Santin, E., B ordenave -Juchereau, S.. Arnaudin, I., ...
 • Balti, R., Bougatef, _ Sila, A., Guillochon, D., Dhulster, P., ...
 • Ben Henda, Y., Labidi, A., Arnaudin, I., Bridiau, N., Delatouche, ...
 • Bougatef, A., Nedj ar-Arroume, N., Mapni, L., Ravallec, R., Barkia, ...
 • Chen, J., Wang, Y., Zhong, Q., Wu, Y., Xia, W., ...
 • Choi, J.I., Kim, J.H., Lee, J.W., 2011, Physiological properties of ...
 • Dong, S., Zeng, M., Wang, D.F., Liu, Z., Zhao, Y., ...
 • Farvin, K.H.S., Andersen, L.L., Nielsen, H.H., Jacobsen, C., Jakobsen, G., ...
 • Hoyle, N.T., Merritt, J.H., 1994, Quality of fish protein hydrolysate ...
 • _ Kim, S.K., , 2013, Marin Proteins and Peptides: Biological ...
 • Klompong, V., Benjakul, S., Kantachote, D., Shahidi, F., 2007, Antioxidative ...
 • Nalinanon, S., Benjakul, S.. Kishimura, H., Shahidi, F., 2011. Functionalities ...
 • Nasri, R., Chataigneb, G., Bougatef, A, Dhulster, P., Nasri, M., ...
 • Ovissipour, M., Benjakul, S., Safari, R., Mo tamedzadegan, A., 2010, ...
 • Oyaizu, M., 1986, Studies on products of browning reactions: Antioxidative ...
 • Shimada, K., Fujikawa, K., Yahara, K., Takashi. Nakamura, T., 1992, ...
 • Wang, M., Nie, Y., Peng, Y., He, F., Yang, J., ...
 • Wu, H., Chen, H., Shiau, C., 2003, Free amino acids ...
 • Wu, J., Aluko, R. E, Nakai, S., 2006, Structural Requirements ...
 • Yang, P., Ke, H., Hong, P., Zeng, S., Cao, W., ...
 • نمایش کامل مراجع