ضرورت بهسازی لرزه ای ساختمان های طرح شده بر اساس ویرایش دوم آئین نامه 2800 با توجه به ضوابط ویرایش سوم این آیین نامه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,516

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_114

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

با تدوین ویرایش سوم آیین نامه 2800 و ضرورت مقاوم سازی سازه های طرح شده بر اساس ویرایش دوم دراین مقاله ضوابط ویرایش های دوم و سوم آیین نامه 2800 در ارتباط با نیروی برش پایه و تغییر مکان نسبی طبقات با هم مقایسه شده و با ارائه نمودارهایی که نسبت برش پایه در ویرایش سوم را به برش پایه در ویرایش دوم ، بر حسب نوع سیستم سازه، دوره تناوب سازه، نوع خاک، درجه اهمیت سازه و خطر نسبی منطقه نشان می دهد، روش سریع کنترل سازه ای که بر اساس ویرایش دوم آیین نامه 2800 طرح شده، با ویرایش سوم این آیین نامه، معرفی شده تا نیاز و یا عدم نیاز سازه موجود به بهسازی لرزه ای بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود مشخص گردد.

کلیدواژه ها:

کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف- طرح تاسیسات زیربنایی و ساختمانی شرکت ملی گاز ایران

نویسندگان

علیرضا خالو

استاد دانشگاه صنعتی شریف

محمدمهدی تنکابنی پور

کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف- طرح تاسیسات زیربنایی و ساختم