بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نوآوری در شهرداری شهرستان مهاباد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 894

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC04_151

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نوآوری در شهرداری شهرستان مهاباد بود. روش تحقیق مطالعهحاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است و از نظر افق زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شاغل در اداره شهرداری شهرستان مهاباد می باشند که تعداد آنها 252 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید همچنین برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. ابتدا با اعمال نظر متخصصان روایی محتوایی پرسشنامه تایید گردید و جهت ارزیابی روایی سازه نیز از نتایج تحلیل عاملی تاییدی (CFA) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید.. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است . به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزارهای SPSS و AMOS بهره گرفته شد. در نهایت نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین جهت گیری استراتژیک بر نوآوری نیز تاثیرمثبت و معناداری دارد و در نهایت تاثیر مثبت و معنادار نوآوری بر عملکرد سازمانی نیز تایید گردید.

نویسندگان

مهران مولوی

استادیار مدیریت، گروه مدیریت، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

مرتضی نوزری شهریاری

دانش آموخته مدیریت، گرایش تحول، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • داوری، د 1382، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: ...
 • ریم‌نا، فریبرز؛ سجاد، عاطفه. 1394. تاثیر جهت‌گیری های راهبردی بر ...
 • ستاری فرد، احسان 1383. مجموعه سمینارها و کارگاه های آموزشی ...
 • Deshpande, R., Farley, J. U. & Webster, F. E., 1993. ...
 • Deshpande, ., Grinstein, A., Kim, S., Ofek, E(2113), Achievement motivation, ...
 • Ferraresi, A., Quandt, C, O., dos Santos, S., Frega, J(2112), ...
 • Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K. & Saarenketo, S., 2118. ...
 • Khalili, S., Nejad, h. & Fazel, A, 2113. The inluence ...
 • Li, Y. H., Huang, J. & Tsai, M. T., 2119. ...
 • Parkman, I. D., Holloway, S. S. & Sebastiao, H., 2112. ...
 • Theodosiou, M., Kehagias, J. & Evangelia , K., 2112. Strategic ...
 • نمایش کامل مراجع