پایش سلامتی سازه ها

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,907

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

022_0597962476

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله ارائه الگوریتمی کارآ ، دقیق و قابل اطمینان برای تشخیص خرابی در المانهای انواع سازهها همچون تیرها ، خرپاها و قابها میباشد . روش ارائه شده مبتنی بر پاسخ بدست آمده از آزمایشات استاتیکی و دینامیکی سازه واقعی میباشد که بر اساس پاسخ اندازهگیری شده ، میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را با اطمینان قابل قبولی انجام داد . در روش پیشنهاد شده ، برای اجرای عمل پایش نیاز به اطلاعات کاملی از سازه نیست و با تعداد محدودی از اطلاعات استخراج شده ،میتوان عمل تشخیص و تعیین خرابی را انجام داد. الگوریتم ژنتیک بخش اصلی روش معرفی شده در این مقاله را تشکیل میدهد.الگوریتم ژنتیک در مقایسه با سایر الگوریتمهای جستجوگر از قابلیتهای ویژهای برخوردار میباشد و از نقطه نظر تعداد پارامترهای مورد بررسی ، محدودیت چندانی ندارد . دلیل این امر را میتوان در نحوه عمل بهینه سازی الگوریتم جستجو کرد . این الگوریتم برای رسیدن به مقادیر دقیقی از پارامترهای مورد نظر ، تمام نقاط فضای جستجو را مورد بررسی قرار نمیدهد و بصورت هوشمنددامنه نقاط جستجو در طی تکرار عملیتات کوچک میشود . برای نمایش دقت روش پیشنهاد شده ، تعیین و تشخیص خرابی در المانهای قاب فضایی مورد بررسی قرار گرفته است

نویسندگان

محمدرضا چناقلو

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

ناصر سلیمان بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند