خصائص سازواره برج گنبد قابوس در برابر زلزله

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,335

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_072

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در مجموعه آثار معمار ی تار یخی ا یران، فر مهای مختلفی وجود دارند که بس یاری از آنها رفتار لرزه ای مناسب و پایداری بالا یی در زلزله های مخرب تار یخی داشته اند. برج گنبد قابوس با قدمت 10 قرن در مجموعه بناها ی منفرد متقارن یکی از مصادیق آنست که حاوی نکات و ظرایف ارزشمندی در نوع طراحی بنا، نیارش و هندسه است . این نوشتار با جستاری در بخش های مختلف پی و شالوده ، ساقه گنبد ، پوشش بنا و مصالح کاربرد ی ا ین بنا به بیان ا ین خصائص که به نوعی در پایداری لرزه ای این بنا موثرند، می پردازد.

نویسندگان

علی عمرانی پور

دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

اصغر محمدمرادی

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران