بررسی مدیریت امکان سنجی اسکان موقت پس از زلزله با مطالعه موردی منطقه ای از تهران

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,957

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_031

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

از مشکلات بسیار مهم پیش روی در مدیریت بحران پس از هر زلزله می توان به مساله اسکان موقت بازماندگان اشاره نمود. با توجه به اهمیت موضوع پژوهشی جهت شناخت را هکارهای گوناگون اسکان موقت، امکان سنجی هر یک از آ نها به منظور یافتن یک روش مدیریتی کارآمد جهت اسکان موقت حادثه دیدگان پس از زلزله با استفاده از مطالعات میدانی در یکی از مناطق تهران به انجام رسیده است. به لحاظ مدیریتی رو شهای اسکان به سه دسته اردوگاهی، پراکنده و پیشنهادی، تقسیم می گردند. روش تحلیلی که در این مطالعه به منظور امکان سنجی گزین هها مورد استفاده قرار گرفته، روش "تحلیل هزینه - فایده" میباشد که به عنوان یکی از کارآمدترین روش ها در امکان سنجی فعالیت ها در مقابله با بحران های طبیعی به کار می رود. متغیر وابسته در این تحقیق انتخاب روش اسکان و متغیرهای مستقل، هزینه و رضایتمندی مردم در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین هزین هها در هر روش پارامترهایی از قبیل هزینه تسطیح، تهیه سرپناه، احداث سروی سهای بهداشتی، تأمین سیستم گرمایشی، تأمین آب و برق اضطراری و آموزش مد نظر قرار گرفته است. همچنین پارامترهای رضایتمندی شامل نزدیکی به محل سکونت، امنیت، بهداشت، رعایت حریمهای خانوادگی، توزیع عادلانه امکانات و مشارکت مردمی با استفاده از پرسشنامه در یک جامعه آماری به روش خوشه ای انتخاب و مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفته و میزان تأمین هر یک در رو شهای سه گانه اسکان مشخص گردیده است. بررسیهای انجام شده نشان داده است که هزینه لازم جهت کسب یک درصد رضایتمندی برای هر نفر در روش پیشنهادی نسبت به سایر رو شها کمترین و پس از آن روش اردوگاهی قرار دارد که در نتیجه روش پیشنهادی به عنوان روش برتر برگزیده شده است. در ادامه روش پیشنهادی بر روی محدوده مورد مطالعه اعمال گردیده و از آنجا که این روش به تنهایی پاسخگوی تقاضای اسکان نخواهد بود، طرح مدیریتی جهت اسکان با استفاده از سایر راه حلها نیز ارائه شده است.

نویسندگان

محمدحسن سبط

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ته

مازیار حسینی

استادیار مهندسی زلزله و سازه و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر

محمدعلی صدیقی

کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه امیرکبیر