مقایسه ضوابط آئین نامه 2800 ایران ( ویرایش دوم ) با دستورالعمل بهسازی لرزه ای برای ساختمانهای بتنی قاب خمشی و دیوار برشی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,450

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_025

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

تلاش محققان در سالهای اخیر در راستای حصول اطمینان از عملکرد ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله باعث ارائه و بکارگیری روش نوین و مطمئنی تحت عنوان طراحی براساس عملکرد یا Performance Based Design شده که با جایگزینی این شیوة طراحی بجای طراحی براساس نیرو، رفتار سازه ها در مقابل زلزله بهبود چشمگیری پیدا کرده و میتوان اطمینان بیشتری نسبت به عملکرد آیین نامه های جدید داشت. اما از سوی دیگر مسئله ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد ساختمان های طر احی شده براساس شیوة قدیمی یا همان طراحی براساس نیرو مطرح می شود که با توجه به اینکه تقریباً همة ساختمانهای موجود در کشور ما به نوعی شامل این دسته می شوند، این موضوع حائز اهمیت بوده و نیاز به تحقیق با روندی هدایت شده، آشکار می باشد. بر همین اساس در این تحقیق دو ساختمان بتنی به ارتفاع های 12 و 23 طبقه و با سیستم های قاب خمشی و دیوار برشی که هر سه براساس استاندارد 2800 ویرایش دوم طرح شده بودند، انتخاب شده و پس از کنترل طراحی، به ارزیابی عملکرد لرزه ای آنها پرداخته شده است . به لحاظ واقع گرایانه بودن و همچنین ب کار گرفته شدن ضوابط خاص آیین نامة طراحی درخصوص مدل های مورد بررسی، ساختمانهای مورد نظر از بین ساختمانهای در حال ساخت انتخاب شد ه اند.ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانها با بکارگیری تحلیل دینامیکی غیر خطی، براساس دستور العمل های 356 FEMA و FEMA273 و با دو هدف بهسازی مبناء و مطلوب صورت گرفته است . همچنین نرم افزار بکارگرفته شده برای ، انجام تحلیلهای غیرخطی و ارزیابی ساختمانها، نرم افزار Ram Perform 1.14 می باشد. نهایتاً پس از تحلیل به ارزیابی معیار پذیرش ایمنی جانی در سطح خطر 1 و معیار پذیرش آستانة فروریزش در سطح خطر 2، پرداخته و با توجه به نتایج بدست آمده، چگونگی عملکرد ضوابط آیین نامة طراحی درخصوص این ساختمانها، از دیدگاه دستورالعمل بهسازی، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

طراحی بر اساس سطوح عملکرد ، قاب خمشی و دیوار برشی ، آنالیز دینامیکی غیر خطی ، پارامترهای مدلسازی