بحران زلزله و دیگر عوامل ایجاد کننده استرس و تبیین روان شناختی آن

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,300

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_018

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است بحران زلزله را ب عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده فشار روانی مورد بررسی قرار داده و علاوه بر آن دیگر عواملی را که در ایجاد فشار روانی موثرند را نیز مورد تحلیل گسترده تری قرار دهیم و همچنین سعی بر این است تا تاثیری را که استرس بر فرد فرد افراد جامعه دارد نیز تحلیل شود، گرچه می دانید تا حدی فشار روانی و اضطراب ناشی از آن برای ادامه حیات ضروری است ولی افزایش فشار روانی و اضطراب ناشی از آن بسیار خطرناک و صدمه زننده می باشد در بحث حاضر بیشتر روی همین صدمات و آسیب ها تاکید می شود تا اینکه سازندگان ساختمانهای مسکونی و ادا ری با آشنا شدن با پیامدهای این بحران بر اساس شناسایی عواقب کار خود در ساختن بناهای محکم و مقاوم در مقابل زلزله انسانها را از این بحران رهایی دهند.

کلیدواژه ها:

فشار روانی ، اضطراب ، فرسایش ، نشانگان سندرم انطباق عمومی ، بحران

نویسندگان

جواد خلعتبری

استاد یار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن