بررسی آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله و ضرورت انجام عملیات مقاوم سازی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,248

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_006

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله راهکار مناسبی برای جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله ارائه شده است. این عمل مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای به عنوان بک راهکار عملی مطرح می شود. این طریق به فنوان یک مدیریت قبل از بحران توانایی حل معضلات پس از بحران را دارا می باشد. با بررسی دقیق آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله و ترسیم آن برای افراد جامعه می توان حس لزوم مقاوم ساز ی را در آنها تقویت نمود. برای عینیت یافتن موضوع، شهر بم، پیامد های زلزله آن و مدیریت پس از بحران آن به عنوان بک مطالعه موردی مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که انطباق خوبی مابین اطلاعات کتابخانه ای و مشاهدات و برداشتهای مربوطه در این زمینه وحود دارد. با توجه به اینکه تبعات پس از زلزله ناشی از آثار روحی و روانی می تواند تا مدتها جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، از اینرو می توان با انجام مقاوم سازی آسیب های اجتماعی و بزهکاری جوانان پس از زلزله را تا حدود قابل توجهی در جامعه کاهش داد.

نویسندگان

محمدرضا معینی

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه قم

محمدمهدی غفوری

دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه قم