بررسی کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط باکتری Pseudomonas fluorescens استرین UTPF86 و تاثیر قارچ Rhizoctonia solani بر آن

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-42-1_016

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

کلنزاسیون ریشه توسط باکتری های آنتا گونیست به عنوان یک پیش نیاز برای بیوکنترل موفق مورد توجه قرار می گیرد برای بازدارندگی موثر در مقابل بیماری های گیاهی کلنیزاسیون سریع و مناسب برای ممانعت از استقرار بیمارگرها روی سیستم ریشه ضروری می باشد به این منظور کلنیزاسیون ریشه کلزا توسط استرین Pseudomonas fluorescens UTPF86 در حضور قارچ Rhizoctonia solani AG-4 و بدون حضور آن در شرایط گلخانه در طرح کاملا تصادفی شامل 14 استرین باکتری طی چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت از بین 14 استرین سودوموناس فلورسنس استرین UTPF86 UTPF86 بر اساس قدرت بیوکنترل و کلنیزه نمودن ریشه انتخاب گردید به منظور ردیابی استرین باکتری فوق این استرین مقاوم به دو آنتی بیوتیک کلرامفنیکل و تتراسیکلین شد ریشه ها پس از 1-4 هفته از کاشت نمونه برداری شدند جمعیت باکتری بوسیله رقت روی محیط S1 روی محیط تعیین گردید این پژهش مشخص کرد که در حضور قارچ R. solani کلنیزاسیون ریشه به طور معنی داری توسط استرین UTPF86 افزایش می یابد

نویسندگان

مهسا حاج ملک زنجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج

مسعود احمدزاده

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج

عباس شریفی تهرانی

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج

کیوان بهبودی

استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج