شناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-41-2_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

تنوع بیماریزایی قارچ Didymella rabiei در استانهای ایلام و کرمانشاه با هدف شناسایی پاتوتیپ ها در این قارچ مورد ارزیابی قرار گرفت یکصد جدایه از این قارچ در مناطق مختلف کشت نخود طی سال 1386 جداسازی گردید جدایه ها بر اساس محل نمونه برداری در 10 گروه قرار داده شدند سپس از هرکدام از ده گروه یک جدایه به عنوان نماینده گروه انتخاب و بیماریزایی آنها بر روی 7 رقم افتراقی در شرایط گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت نوع عکس العمل ارقام افتراقی یک ماه بعد از مایه زنی بر اساس شاخص نه درجه ای برای بیماری برق زدگی نخود مورد مطالعه قرار گرفت و مطابق الگوی واکنش بیماریزایی در ایکاردا ICARDA سه پاتوتیپ شامل پاتوتیپ یک از مناطق مهران ایوان در استان ایلام گیلانغرب قصر شیرین سرارود و صحنه در استان کرمانشاه پاتوتیپ سه فقط از دره شهر در استان ایلام و پاتوتیپ شش از آبدانان شیروان چرداول در ایلام و سر پل ذهاب در استان کرمانشاه تشخیص داده شد

نویسندگان

خشنود نوراللهی

دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمد جوان نیکخواه

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدرضا تقوی

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سید محمود اخوت

استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران