بررسی وضعیت کمی وکیفی زهابهای کشاورزی واثرات آنها برکیفیت منابع آب استان خوزستان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,003

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_076

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی و مطالعه آخرین وضعیت کمی وکیفی زهابهای کشاورزی ودرمقایسه باپسابهای صنعتی واثرات آنها برکیفیت منابع آب سطحی استان وبالاخ ص رودخانه های کارون ودز با رویکرد اعمال مدیریت کنترل و دفع و یا نحوه استفاده مجدد از این زهآبها تهیه وارائه گردیده است .درتابستان 84 و در ماههای تیر و مرداد ازبیش از 30 منبع آلاینده کشاورزی وصنعتی مسیررودخانه های مذکورنمونه برداری وهمزمان اندازه گیری دبی بعمل آمده است .همچنین پارامترهای کیفی و آلودگی نظیر EC, pH, TSS, NH3, NO3, DO, BOD, COD کاتیونها و آنیونها اندازه گیری و در این پژوهش مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع گردیده است. انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی بطور روزانه از روند تغییرات کیفی واثرات زهآبهای کشاورزی تخلیه شده به منابع آب مذکور در ایستگاه های شاخص مسیر کارون طی سالهای 1369 لغایت 1384 از جمله روش ومتدولوژی مورد بررسی در این تحقیق بوده است. این مطالعه نشان داده است که بیشترین خطر تخریب کیفیت آب بلحاظ شوری متوجه زهآبهای کشاورزی طرح های آبیاری و زهکشی مورد بهره برداری جدید و یا در دست اجرا و توسعه می ابشد. از مجموع 25/74 متر مکعب در ثانیه حجم زهآبها و پسآبهای مورد اندازه گیری و تخلیه شده به رودخانه های کارون و دز 67 متر مکعب در ثانیه متعلق به زهکشهای کشاورزی و 25/7 متر مکعب در ثانیه مربوط به پسآبهای صنعتی بوده است.

کلیدواژه ها:

زهآبهای کشاورزی ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، شوری ، کارون و دز

نویسندگان

نادر حسینی زارع

مدیر امور آزمایشگاه های منابع آب،خاک و رسوب-سازمان آب و برق خوزستان

نغمه سعادتی

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها

هاشم کمایی

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها