ویژگی ها و انواع سنت های الهی در تدبیر جوامع

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,468

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISS-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

چکیده مقاله:

سنت های اجتماعی، عبارتند از قوانین حقیقی یا تکوینی که ارتباط نفس الامری حقائق را در جهان عینی نشان می دهند. سنت الهی در جامعه، رفتاری است که خداوند با اجتماعات بشری بر اساس حکمت خود، به صورت ابتدایی یا مقابله ای انجام می دهد. این سنت ها که بیانگر قانونمندی جامعه و تاریخ است، نشان از رابطهای تکوینی بین اعمال انسانی با عالم هستی است که منشأ آثاری وجودی برای انسانها خواهد بود. بازشناسی ویژگیهای سنت های الهی و انواع آن، دغدغه اصلی این مقاله است تا نگاه جامعی را ترسیم کرده و فرصت تازهای را برای گفتوگو طرح تفصیلی درباره سنت ها فراروی اندیشمندان خواهد گذاشت. انواع سنت های الهی در جوامع را می توان در سه دسته کلی: سنت های مطلق، سنت های مشروط به ایمان و سنت های مشروط به کفر تقسیم کرد که هر یک از آنها، انواعی از سنتها را در بر می گیرد.

نویسندگان

نصرالله آقاجانی

هیات علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) و عضو انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم