بررسی عملکرد گیاه ذرت در روش آبیاری قطره ای نواری (T-Tape)

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 10,839

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_025

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از راههای استفاده بهینه از آب، به کارگیری روش های مدرن آبیاری از جمله آبیاری قطره ای نواری است . در این تحقیق جهت بررسی کارایی آبیاری قطره ای نواری، در زمینی واقع د ر مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد در شمال و تیمارهای اعمال شده در این تحقیق کاربرد SC خوزستان اقدام به کشت گیاه ذرت تابستانه شد. ذرت کاشته شده رقم 704 ١٠٠ % و ١٢٠ % نیاز آب ی گیاه ذرت بود . طول نوارها ٤٠ متر و فاصله پشته ها ٧٥ سانتیمتر بود. نیاز آبی گیاه ب ا روش ، %٨٠ تشتک تبخیر وبا اعمال ضریب گیاهی تعیین گردید . شاخصهای ارزیابی شامل مقایسه عملکرد محصول، راندمان کارایی مصرف آب، پیاز رطوبتی و نحوه توزیع رطوبت وعمق و عرض توسعه ریشه بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار ١٠٠ % به میزان ٩٤٥٧ ک یلوگرم وزن دانه ذرت در هکتار و پس از آن تیمارهای ١٢٠ % و ٨٠ % به ترتیب با ٩١٤٧ و ١ و /٤ ، ١/ ١٠٠ % و ١٢٠ % به ترتیب ٦ ،% ٨٥١٥ کیلوگرم دانه ذرت در هکتار بود. کارایی مصرف آب نیز برا ی تیمارها ی ٨٠ ١ کیلوگرم دانه ذرت به ازا ی مصرف هر مترمکعب آب به دست آمد . با مقایسه عملکرد محصول با در نظر گرفتن وزن کل /٣ هر سه تیمار در یک گروه قرار گرفتند و تفاوت معنی داری بین آنها وجود نداشت اما نتایج آزمون ، SAS بلالها در نرم افزار دانکن نشان داد که تیمار ١٢٠ % بر سا یر ت یمارها برتری داشته و پس از آن به ترت ی ب تیمارها ی دوم و اول قرار گرفتند . ٤٣ و ٥١ سانتی متر به دست آمد. ، ٤٢/ ١٠٠ % و ١٢٠ % به ترتیب ٣ ،% همچنین عمق توسعه ریشه نیز در تیمارهای ٨٠

کلیدواژه ها:

آبیاری قطره ای نواری ، عملکرد محصول ذرت ، پیاز رطوبتی ، عمق توسعه ریشه ذرت

نویسندگان

آرش آذری

کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید برومند نسب

دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مجید بهزاد

دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . بی‌نام، 1380 . ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری قطره‌ای ...
 • . حقیقی بروجنی، بیژن، 1375 _ اثر پارامترهای آبیاری بر ...
 • . Ayars, J.E. et al. 1998. Subsurface drip irrigation of ...
 • . Ayars, J.E. et al. 2000. Managing subsurface drip irrigation ...
 • . Batchlor, C.et al.1996. Simple micro irrigation techniques for improving ...
 • . Bralts, V .F, Shayya, W. H.and Lei:.1995 _ Irrigation ...
 • . Doorenbos, J. and Pruitt, W.O. 1 997. Guidelines For ...
 • . Hanson, B. et al. 1995.Field performance of microirrigatio n ...
 • . Hartz, T. K. 1993. Drip irrigation scheduling for fresh- ...
 • . Oron, G. et al . 1998. Improved saline-water use ...
 • . Zur, B.1996. Wetted soil volume as a design objective ...
 • نمایش کامل مراجع